Home

Stichting Stuur een Masai kind naar school


De stichting, opgericht in 2017, opereert in Tanzania en Kenia. Alle bestuurstaken worden volledig onbezoldigd uitgevoerd.
Het primaire doel van de stichting is het verschaffen van onderwijs aan kansarme Masai-kinderen. Hierdoor versterken zij niet alleen hun persoonlijke positie maar ook die van het Masai-volk als geheel. U kunt ons ondersteunen met een donatie.


Foundation Send a Maasai child to school


The foundation was established in 2017 and operates in Tanzania and Kenya. All board duties are carried out entirely on a voluntary basis.

The foundation's main objective is the education of underprivileged Masai children. This not only strengthens their individual positions but also that of the Masai community as a whole. You can support us by making a donation.

Wat doen we?


De stichting ondersteunt kansarme Masai-kinderen in de afgelegen dorpen in het noorden van Tanzania en het zuiden van Kenia. Met uw donatie maakt u het hen mogelijk om (weer) naar school te gaan.


Tanzania

Sinds 2016 hebben meerdere kinderen in Tanzania de kans gekregen om naar een lagere school in Sakala te gaan, dankzij de inzet van onze stichting en haar sponsoren. Dit dorp bevindt zich tussen de plaatsen Wasso en Loliondo in het Ngorongoro-district van Tanzania. Vanwege de afgelegen locaties waar veel kinderen wonen, verblijven ze intern op of nabij de school (boarding). De kinderen volgen onderwijs op een particuliere school waar Engels de voertaal is (English medium). Daarnaast worden ze ook onderwezen in lezen, schrijven en spreken in het Swahili. Wij monitoren hun leerprestaties en houden hun gezondheid in de gaten, waarbij indien nodig medische hulp wordt geregeld. In dit proces werken we samen met de Britse organisatie The Mud House Children’s Foundation (MHCF). MHCF regelt via haar medewerkers in Sakala de lesgelden, maaltijden, slaapplaatsen, schooluniformen, boeken en lesmateriaal.

Vanaf 2024 zal onze stichting zelf actief betrokken zijn bij het plaatsen van kansarme Masai-kinderen op door de overheid gerunde scholen in Ololosokwan en Wasso.


Kenia

In Kenia is de stichting actief sinds het begin van 2020. We werken nauw samen met het schoolproject van Marie Culligan (van het Fisi Camp) in het dorp Oloolaimutia, dat grenst aan de oostzijde van het Maasai Mara wildpark. Hierdoor konden de eerste gesponsorde kinderen begin 2020 naar de door de overheid gerunde lagere school in Oloolaimutia gaan. Vanwege de coronapandemie werden alle scholen in Kenia gesloten vanaf maart tot het einde van het jaar 2020, wat resulteerde in een verloren schooljaar. In januari 2021 gingen de scholen weer open, en sindsdien maken verschillende kinderen gebruik van onze sponsoring. In 2024 zal de stichting de middelbare schoolstudie van twee meisjes ondersteunen.

Nieuwsbrief en overige stichtingsinformatie


Via deze website, nieuwsbrieven, en onze Facebook-pagina's houden wij u op de hoogte van de voortgang van de door u gesponsorde kinderen.

Onder 'INFO' vindt u de samenstelling van het bestuur, ons (e-mail)adres, banknummer, KvK- en RSIN-nummer, beleidsplannen, financiële jaarverslagen en het standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen.


Newsletter and other foundation information


Through this website, newsletters, and our Facebook pages, we keep you informed about the progress of the children sponsored by you.
Under 'INFO,' you will find the composition of the board, our (email) address, bank number, Chamber of Commerce (KvK), and RSIN numbers, policy plans, financial reports, and the standard form for ANBI general disclosure obligations.

Gesponsorde kinderen / Sponsored children (Dutch only)


Ga naar de verhalen en status van de door de stichting gesponsorde Masai-kinderen in Tanzania

Ga naar de verhalen en status van de door de stichting gesponsorde Masai-kinderen in Kenia

TANZANIA

          Tanzania, Sakala - Bright English Medium Pre and Primary School - 11-2019

Joyce (Tanzania)


2014-2015

Tijdens hun vrijwilligerswerk in het Wasso Hospital begin 2014, ontmoetten Tijda en Fred het destijds achtjarige Masai-meisje Joyce Kuyato als patiënt. Haar romp was voor 45 procent tweedegraads verbrand doordat haar kleding vlam had gevat door het vuur in de hut van haar ouders in het dorp Soit Sambu. Tijda heeft professioneel met haar samengewerkt, maar raakte zo betrokken bij haar toestand en herstel dat zij en Fred sindsdien veel extra's hebben gedaan en blijven doen voor Joyce (geboren op 20-08-2006) en haar familie.


2016-2021

Na een uitgebreide periode van wondgenezing, verblijf, en diverse operaties in verschillende ziekenhuizen (Wasso, Mwanza, en Singida), hervatte Joyce haar schoolgang in Wasso sinds januari 2016. Ze begon in eerste instantie in de eerste klas en ging later over naar de tweede klas.
Vanwege haar huidconditie en de noodzaak van extra hygiëne verblijft Joyce buiten schooltijd in het huis van Salome, de lokale vertegenwoordiger van de MHCF. Dit huis in Sakala (bij Wasso) ligt in het dal vlakbij de BRIGHT-school.
Het jaar 2017 was een rustig jaar voor Joyce, zonder ziekenhuisopnames. Haar studieresultaten in de derde klas waren goed.
In 2018 startte Joyce in klas 4. Ze is leergierig, intelligent, spreekt inmiddels goed Engels, maar ondergaat ook de uitdagingen van de puberteit.
Salome zorgt ervoor dat het huiswerk dagelijks wordt gemaakt. Voor de nationale eindtoets van klas vier behaalde Joyce Simanga Kuyato voor elk vak het hoogste A-resultaat.
In 2019 doorliep Joyce klas 5 met uitstekende resultaten. Dat jaar woonde ze ook bij Salome in Sakala, waar ze hielp in de huishouding. Eind 2019 ondersteunden Fred en Tijda mama Joyce in Soit Sambu financieel bij het starten van haar "small business". Ze verkocht suiker, rijst, kookolie, thee en zeep in kleinere hoeveelheden met een kleine marge op de markt.
Na het afronden van klas 6 met redelijke resultaten, begon Joyce in 2021 aan de laatste en toekomstbepalende klas (Standard 7). Ze verblijft nu niet langer bij Salome maar woont op de BRIGHT-school zelf. Zonder huishoudelijke taken kan ze zich beter concentreren op haar studie. Op 28 augustus 2021 vierde Joyce haar feestelijke Graduation Day op BRIGHT als afsluiting van haar lagere schoolperiode.
Haar resultaten voor het Primary School Leaving Examination (PSLE) zijn: Kiswahili - A, Engels - A, Maarifa - C, Hisabati - B, Science - B, Uraia - A, Gemiddeld Cijfer: B. Bron: National Examinations Council of Tanzania (NECTA).


2022-

Joyce is aan het begin van 2022 gestart op de Peace House Secondary School in Arusha. In november 2023 heeft ze met succes het verplichte tussentijdse staatsexamen in de tweede klas afgelegd. Onder onze begeleiding heeft ze daarna een succesvolle oksel release-operatie ondergaan in het Haydom Lutheran Hospital, gelegen in de Manyara-regio op ongeveer 400 km van Arusha. In januari 2024 is ze begonnen aan het derde jaar (form 3).

Oloningo (Tanzania)


2017-

Deze Masai-jongen lag samen met Joyce gedurende een half jaar in 2014 in het ziekenhuis van Wasso vanwege ernstige brandwonden aan zijn rechterarm. Gelukkig is zijn herstel voorspoedig verlopen.
In november 2016 brachten we een bezoek aan Oloningo Ngalei in een afgelegen boma ver buiten Wasso, waar hij dagelijks belast was met het hoeden van vee. Hij maakte een ongelukkige en ondervoede indruk op ons. Na overleg met de familie en Salome werd besloten hem de kans te geven om naar school te gaan.
Vanaf januari 2017, aan het begin van het nieuwe schooljaar, is Oloningo gestart in de kleuterklas (pre-primary) van Bright, de lagere school in Sakala. Daar heeft hij voor het eerst kennisgemaakt met lezen en schrijven in Swahili en Engels, tellen en rekenen.
Oloningo, geboren in 2009, behaalde goede studieresultaten in 2018 en begon in januari met PP2 (pre-primary 2). Hij doorliep met succes de eerste klas van de lagere school als een van de besten in 2019. In 2021 stond hij op de 16e plaats (Grade B) van de 37 in de klas.
Zijn resultaat in 2022 voor de "Class Four National Exams" was Grade A. In 2023 voltooide hij ook met goede scores de vijfde klas.

Kosena (Tanzania)


2017-

De Masai-chief heeft haar vader overtuigd van het belang om Kosena Mawaya, geboren in 2008, naar school te laten gaan. Dankzij Salome is ze meteen meegenomen, anders was ze mogelijk de volgende dag al "weggegeven" aan een oudere man.
Vanaf februari 2017 is Kosena gestart in de kleuterklas (pre-primary) van Bright, de lagere school in Sakala. Dit dorp ligt net buiten Wasso, richting Loliondo. Hier heeft ze voor het eerst kennisgemaakt met lezen en schrijven in zowel Swahili als Engels, tellen en rekenen.
Kosena heeft een passie voor lezen en schrijven. In 2022 voltooide ze klas vier, met een uitstekend resultaat voor de "Class Four National Exams": Grade A. In 2024 zit ze momenteel in klas 6.

Muteno (Tanzania)


2017-

Muteno Silomal (geboren in 2007) is de dochter van een arme alleenstaande moeder. Toen zij het aanbod kreeg haar dochter naar school te laten gaan, barstte zij in tranen uit van geluk. Zij heeft een broer en een zus: Lekoko en Amina.

Muteno is in januari 2018 begonnen in de eerste klas van de lagere school.

Muteno doet het erg goed op school. Haar schoolresultaten over 2022: klas 5, positie 20 van 30 leerlingen, Grade C.

In 2023 heeft Muteno de zesde klas niet voltooid. Tijdens de schoolvakantie in april is ze, ondanks alle waarschuwingen, zwanger geraakt. Haar moeder heeft beloofd voor de baby te zorgen, die naar verwachting in februari 2024 wordt geboren. Zowel de stichting als haar sponsor hopen dat Muteno in 2024 kan doorgaan naar klas 7 en zo haar eindexamen kan behalen.

Mussa (Tanzania)


2018-

Mussa Senge, geboren in 2009, was oorspronkelijk een kind op de wachtlijst van de MHCF. Dankzij de inspanningen van onze stichting is hij in de tweede helft van 2018 gestart met zijn scholing. Zijn schoolresultaten voor 2022 waren echter niet optimaal: hij was in klas drie 38e van de 41 leerlingen (Grade D). Daarom heeft Mussa in 2023 klas 3 opnieuw gedaan en begint hij in 2024 aan klas vier.

Naiduya (Tanzania)


2018-

Naiduya Sirmei (geboren in 2010) is een meisje met een lichte fysieke handicap. Dankzij de stichting is ze van de wachtlijst van de MHCF gehaald en begon ze in de tweede helft van 2018 met haar scholing. In de afgelopen jaren is Naiduya veranderd van een verlegen meisje in een slimme, actieve meid die zich ook volledig inzet bij het voetballen.
Naiduya heeft in februari 2022 haar eerste release-operatie aan haar linkerhand en pols ondergaan. Tijdens de pre- en postoperatieve periode verbleef ze in "The Plaster House" in Arusha. Halverwege mei was ze weer terug op school. Haar schoolresultaten voor 2022 waren in klas 5, met een positie van 30 van 30 leerlingen, Grade C. Desondanks gaat ze door naar klas 6, en de school zal proberen haar extra aandacht te geven in 2023.
In februari 2023 heeft Naiduya bij Kafika House (voorheen "The Plaster House") nog een succesvolle release-operatie aan haar linkerhand ondergaan. Haar schoolresultaten waren goed, en ze start in 2024 in haar zevende en laatste schooljaar.

Neema (Tanzania)


2018-

Neema Soilal (geboren in 2011) wordt vanaf 2018 door de stichting gesponsord.

Neema ging in 2020 nog een jaar naar een "pre-primary" klas, maar in 2021 begint haar echte lagere schooltijd.

Haar schoolresultaten over 2022: klas 2, positie 37 van 53 leerlingen, Grade B.

In 2023 zette Neema haar opleiding voort in klas drie, maar niet langer op de Bright School. Ze stapte over naar de Marie Correnzon Primary School, eveneens gevestigd in Wasso. Dit was een gevolg van het beleid van de MHCF. Een extra voordeel is dat ze op deze school ook Frans leert en deelneemt aan ICT-lessen.

Lowasa (Tanzania)


2019-

Lowasa Longeda (geboren in 2009) wordt vanaf 2019 door de stichting gesponsord.

Lowasa's schoolresultaten over 2022: klas 5, positie 29 van 30 leerlingen, Grade C. Hij heeft in 2023 extra aandacht van de school nodig.

Lowasa heeft klas zes goed doorlopen en zal in 2024 aan zijn laatste studiejaar op de lagere school beginnen.

Panin (Tanzania)


2017- 2023

Panin Tuluya, geboren in 2007, stamt uit een bescheiden gezin, waarvan de vader de functie van bewaker van het hostel van de MHCF vervult. Dankzij de inzet van onze stichting is Panin enthousiast aan zijn schoolavontuur begonnen in het begin van 2017. Gedurende 2018 en de daaropvolgende jaren behaalde hij uitstekende studieresultaten. In 2023 heeft Panin met zeer goede resultaten zijn eindexamen afgerond. Hiermee is de ondersteuning door de stichting per eind 2023 beëindigd.

KENIA

          Kenia, Oloolaimutia - Oloolaimutia Primary School - 11-2021

NB: Op de FB pagina van de stichting is meer informatie over de school (Oloolaimutia Primary) beschikbaar.

Schoolsysteem Kenia

Kenia is tot en met 2023 in een overgangsfase van een oud naar een nieuw lagere school leersysteem.

Het oude leersysteem: Primary school = Grade 1 t/m 8 (jaar). Het nieuwe leersysteem: Primary school = Grade 1 t/m 6 (jaar).

Daarna 3 jaar pre-Secondary school. Dan 3 jaar Secondary school en eventueel nog 3 jaar Universiteit.

 

Boarding

De kinderen die wij sponsoren, verblijven tijdens het schooljaar op school (boarding). Hoewel niet alle kinderen ver van de school wonen, is het voordeel hiervan dat zij op deze manier voldoende voedsel krijgen en zich beter kunnen concentreren op hun studie.

Charity Sintalo (Kenia)


2020-

Haar moeder is een alleenstaande Masai-vrouw die in haar levensonderhoud voorziet door suiker en maïsmeel op de markt te verkopen.
Charity is 17 jaar oud (2024). In 2023 zat ze in het laatste schooljaar van het oude leersysteem en slaagde ze met hoge scores voor haar eindexamen. In 2024 gaat zij op kosten van de stichting studeren aan de Ole Tipis Girls Secondary School in Narok.

Julia Kiu (Kenia)


2020-

Julia is 16 jaar oud (2024) en zit sinds januari 2024 in het tweede schooljaar van het nieuwe leersysteem voor middelbare schoolklassen in Oloolaimutia. Haar moeder is een arme, alleenstaande Masai-vrouw die in hun levensonderhoud voorziet door sieraden te maken en deze aan toeristen te verkopen.

Mirriam Loinyo (Kenia)


2023

Miriam komt uit een eenoudergezin en haar moeder kan het schoolgeld voor haar laatste schooljaar in 2023 niet meer betalen. Ook woont zij te ver weg om elke dag naar school te reizen. Met de eenmalige ondersteuning door de stichting kon zij haar studie met goed resultaat voltooien.

Francis Milenta (Kenia)


2021-2022

Francis is 14 jaar als de ondersteuning door de stichting in 2021 aanvangt. Zijn moeder is alleenstaand en al op leeftijd (rond de 50 jaar). Twee zaken die het leven voor haar niet makkelijk maken en er voor gezorgd hebben dat het schoolgeld voor Francis niet meer door haar was op te brengen. Eind 2022 heeft hij succesvol de achtste klas van de lagere school afgerond. Hiermee werd de ondersteuning door de stichting beëindigd.

Wilson Kaiwa (Kenia)


2020-2022

Wilson is 14 jaar oud en zit in klas 7 van het oude schoolsysteem als de ondersteuning door de stichting in 2021 aanvangt.

Zijn moeder is een arme Masai weduwe. Wilson wilde in eerste instantie niet meer naar school omdat hij zijn moeder thuis wilde blijven helpen.

Als hij in de schoolvakanties thuis komt, hoedt hij de kudde van anderen voor € 0,40 per dag.

Eind 2022 heeft hij in klas 8 de lagere school met goed gevolg afgemaakt. Daarmee stopt de ondersteuning door de stichting.

Eindexamen resultaat: Engels D, Swahili D, Maths C, Science C. Positie 222 van 500 examinanten.

Luka Mpoe (Kenia)


2021-2021

De sponsoring voor Luka was alleen voor de laatste schooltermijn van Grade 8 / klas 8. In maart is hij geslaagd voor zijn lagere school diploma.