Home

Stichting Stuur een Masai kind naar school


De stichting is opgericht in 2017 en heeft als werkterrein Tanzania en Kenia. Alle bestuurstaken worden geheel onbezoldigd verricht.

Het doel van de stichting is de scholing van kansarme Masai kinderen. Daardoor versterken ze niet alleen hun persoonlijke positie maar ook die van het Masai volk. U kunt ons daarbij helpen.


Foundation Send a Maasai child to school


The foundation was established in 2017 and its scope is in Tanzania and Kenya. The board and members are all volunteers. The goal of the foundation is to provide good education of underprivileged Maasai children. As such they not only improve their personal position but also that of the Maasai people as a whole. You can help.

Wat doen we?


De stichting ondersteunt kansarme Masai kinderen in de afgelegen dorpen in het noorden van Tanzania en het zuiden van Kenia. Met uw donatie maakt u het hen mogelijk om (weer) naar school te gaan.


Tanzania

In Tanzania gaan door toedoen van de stichting en haar sponsoren sinds 2016 meerdere kinderen naar een lagere school in Sakala. Dit dorp ligt tussen de plaatsen Wasso en Loliondo in het Ngorongoro district van Tanzania. Omdat veel kinderen verafgelegen wonen, verblijven ze intern nabij of op de school. (boarding) De kinderen gaan naar een privé school waar de voertaal Engels is (English medium). Daarnaast leren ze ook lezen, schrijven en spreken in het Swahili.

Wij controleren de leerprestaties en houden hun gezondheid in de gaten. Zo nodig wordt ook medische hulp geregeld. De kinderen worden door onze stichting en de Britse organisatie The Mud House Children’s Foundation (MHCF) in goed overleg geselecteerd en gemonitord. De MHCF regelt via hun medewerkers in Sakala de lesgelden, maaltijden, slaapplaatsen, schooluniformen, boeken en lesmateriaal. Dit doet zij al meer dan tien jaar in samenwerking met de lokale Masai. De MHCF is daardoor goed op de hoogte van de omstandigheden van de kinderen en hun families, overlegt regelmatig met de ouders en onderhoudt nauw contact met de school.


Kenia

In Kenia is de stichting sinds begin 2020 actief. We werken hier goed samen met het schoolproject van Marie Culligan (van het Fisi Camp) in het dorp Oloolaimutia grenzend aan de oostzijde van het Maasai Mara wildpark. Begin 2020 zijn hierdoor de eerste drie gesponsorde kinderen naar de door de overheid gerunde lagere school in Oloolaimutia gegaan. Vanwege de Corona pandemie gingen alle scholen in Kenia vanaf maart tot einde jaar dicht. Een verloren schooljaar dus. In januari 2021 zijn de scholen weer open gegaan. Vier kinderen maken in 2021 gebruik van onze sponsoring.

Nieuwsbrief en overige stichting informatie


Via deze website, nieuwsbrieven en onze Facebook-pagina's (zie INFO in het menu van deze webpagina) houden wij u op de hoogte van de vorderingen van de door u gesponsorde kinderen.


Onder INFO vindt u ook de samenstelling van het bestuur, ons (e-mail)adres, bank, KvK en RSIN nummer, beleidsplannen,

het Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen en de financiële jaarverslagen.


Oloningo - veehoeder - november 2016
Oloningo - eerste schooldag - januari 2017

Foto links: Oloningo bij ons eerste bezoek in november 2016 met Salome, de lokale medewerkster van de MHCF.

Photo on the left: Oloningo during our first visit in november 2016 with Salome, the local deputy of The Mud House Children’s Foundation (MHCF).

Foto 2: Oloningo in schooluniform op zijn eerste schooldag op Bright English Medium Primary School (zie de foto hieronder) begin januari 2017.

Photo 2: Oloningo in school uniform on his first school day on Brigth English Medium Primary School (see the photo below) early Januari 2017.

Foto 3: Oloningo gelukkig en gezond in november 2017. Photo 3: Oloningo happy and healthy in november 2017.

Foto rechts: Oloningo na het succesvol doorlopen van de eerste klas in november 2019. / Photo on the right: Oloningo after having successfully done class 1 in november 2019.

Sakala - Bright English Medium Pre and Primary School - 11-2019

Gesponsorde kinderen / Sponsored children (Dutch only)


Hieronder volgen de verhalen en status van de door de stichting voor hun opleiding gesponsorde Masai kinderen.

Joyce (Tanzania)


2014-2015

Tijdens hun vrijwilligerswerk in Wasso hospital begin 2014, ontmoetten Tijda en Fred het destijds achtjarige Masai meisje Joyce Kuyato als patiënt. Haar romp was voor 45 procent tweedegraads verbrand doordat haar kleding vlam had gevat door het vuur in de hut van haar ouders in de plaats Soit Sambu. Tijda heeft beroepsmatig met haar gewerkt, maar raakte zo betrokken bij haar toestand en herstel, dat zij en Fred sindsdien veel extra’s voor Joyce en haar familie hebben gedaan en nog steeds doen.


2016-

Na een lange periode van wondgenezing en verblijf en operaties in diverse ziekenhuizen (Wasso, Mwanza en Singida) gaat Joyce sinds januari 2016 weer naar school in Wasso. Zij start aanvankelijk in de eerste, later de tweede klas.

In verband met haar huidconditie en de noodzakelijke extra hygiëne verblijft zij buiten schooltijd in het huis van Salome, de plaatselijke vertegenwoordiger van de MHCF. Dit huis in Sakala (bij Wasso) ligt in het dal vlakbij de BRIGHT school.

2017 was een rustig jaar voor Joyce, ook weer zonder ziekenhuizen. Haar studieresultaten in de derde klas zijn goed.

Sinds 2017 verloopt de sponsoring van Joyce via onze stichting.

In 2018 is Joyce gestart in klas 4. Joyce is leergierig, intelligent, spreekt inmiddels al goed Engels, maar is ook een beetje aan het puberen.

Salome let er goed op dat het huiswerk dagelijks wordt gemaakt.

Voor de nationale eindtoets van klas vier behaalde Joyce Simanga Kuyato voor elk vak het hoogste A resultaat:
Kiswahili - A, English - A, Maarifa ya Jamii - A, Hisabati - A, Sayansi na Teknolojia - A, Uraia na Maadili - A.
Bron: National Examinations Council of Tanzania (NECTA).


Joyce (geboren in 2006) heeft in 2019 met heel goede resultaten klas 5 doorlopen.

Ze woont nog steeds bij Salome in Sakala, waar ze ook meehelpt in de huishouding.

Eind 2019 hebben Fred en Tijda mama Joyce in Soit Sambu financieel geholpen met het starten van haar "small business", bestaande uit het in kleinere hoeveelheden en met een kleine marge op de markt doorverkopen van bij de groothandel ingekochte suiker, rijst, kookolie, thee en zeep.

Na het met redelijke resultaten hebben doorlopen van klas 6 is Joyce in 2021 gestart in de laatste en toekomst bepalende klas (Standard 7). Zij verblijft niet langer meer bij Salome, maar "board" op BRIGHT zelf. Zonder huishoudelijke taken zal ze zich beter kunnen concentreren op haar studie.

Oloningo (Tanzania)


2017-

Deze Masai jongen lag in 2014 samen met Joyce een half jaar lang in het ziekenhuis van Wasso vanwege ernstige brandwonden aan zijn rechterarm. Het herstel van zijn wonden is gelukkig goed verlopen.

In november 2016 hebben we een bezoek gebracht aan Oloningo Ngalei in een boma (nederzetting) ver buiten Wasso waar hij iedere dag alleen bezig was met het hoeden van vee. Hij maakte op ons een ongelukkige en ondervoede indruk. In overleg met de familie en Salome werd besloten hem een kans te geven om naar school te gaan.

Vanaf januari 2017 (aanvang nieuw schooljaar) is Oloningo begonnen in de kleuterklas (pre-primary) van Bright, de lagere school in Sakala. Daar is hij voor het eerst begonnen met lezen en schrijven in Swahili èn Engels, tellen en rekenen.

Oloningo (geboren in 2010) heeft in 2018 goede studieresultaten behaald en is in januari begonnen in PP2. (pre-primary 2).

Oloningo heeft als een van de besten in 2019 de eerste klas van de lagere school doorlopen.

Hij start in 2021 in de derde klas.

Kosena (Tanzania)

 

2017-

De Masai chief heeft haar vader ervan overtuigd dat het belangrijk was om Kosena Mawaya naar school te laten gaan. Zij is toen direct meegenomen door Salome, anders was zij de volgende dag wellicht "weggegeven" aan een oudere man.

Vanaf februari 2017 (aanvang nieuw schooljaar) is Kosena begonnen in de kleuterklas (pre-primary) van Bright, de lagere school in Sakala. Dit is een dorp net buiten Wasso richting Loliondo. Daar is zij voor het eerst begonnen met lezen en schrijven in Swahili èn Engels, tellen en rekenen.

Kosena heeft goede studieresultaten behaald en is in januari 2018 begonnen in PP2.

Kosena (geboren in 2010) houdt van lezen en schrijven. Ze gaat in 2021 naar klas 3.

Muteno (Tanzania)

 

2017-

Muteno Silomal is de dochter van een arme alleenstaande moeder. Toen zij het aanbod kreeg haar dochter naar school te laten gaan, barstte zij in tranen uit van geluk. Zij heeft een broer en een zus: Lekoko en Amina.

Muteno is in januari 2018 begonnen in de eerste klas van de lagere school.

Muteno (geboren in 2010) doet het goed en gaat in 2021 beginnen in klas 4.

Panin (Tanzania)

 

2017-

Panin Tuluya komt uit een arm gezin waarvan de vader bewaker is van het hostel van de MHCF. Door toedoen van onze stichting is hij nu van de wachtlijst af en is hij begin 2017 enthousiast op school begonnen. Panin heeft in 2018 en ook daarna goede studieresultaten behaald.

Panin (geboren in 2008) gaat naar klas 5 in 2021.


Mussa (Tanzania)

 

2018-

Mussa Senge is een kind van de wachtlijst van de MHCF die door toedoen van onze stichting in de tweede helft van 2018 met zijn scholing is begonnen. Mussa (geboren in 2012) gaat na de pre-primary schooljaren in 2021 naar de eerste klas.

Naiduya (Tanzania)

 

2018-

Naiduya Srimei is een meisje met een lichte fysieke handicap. Door toedoen van onze stichting is zij van de wachtlijst van de MHCF gehaald en in de tweede helft van 2018 met haar scholing begonnen.

Het afgelopen jaren is Naiduya (geboren in 2010) van een verlegen meisje veranderd in een actieve meid, die ook bij het voetballen er vol voor gaat.

Zij gaat in 2021 naar de vierde klas.

 

Neema (Tanzania)

 

2018-

Neema Soilal wordt vanaf 2018 door onze stichting gesponsord.

Neema (geboren in 2013) ging in 2020 nog een jaar naar een "pre-primary" klas, maar in 2021 begint haar echte lagere schooltijd.

Lowasa (Tanzania)


2019-

Lowasa Longeda wordt vanaf 2019 door onze stichting gesponsord.

Lowasa (geboren in 2011) gaat in 2021 naar de vierde klas.

 

Oloolaimutia - Primary School - 2020

Wilison Kaiwa (Kenia)


2020-


Julia Kiu (Kenia)


2020-


Charity Sintalo (Kenia)


2020-


Luka Mpoe (Kenia)


2021-

Luka is in zijn laatste jaar van de "Upper primary education" (i.e. standard 8 / klas 8).
Meer informatie over de gesponsorde kinderen in Kenia volgt later in 2021.

Op de FB pagina van de stichting is hierover al wel wat meer informatie beschikbaar.